pablizginti

pablizginti
pablìzginti tr. 1. padaryti labiau blizgantį: Nelabai blizga čebatai, dar pablìzgink Rm. | Pablìzgino kruopas, prižilino kiek pienu ir srebia per dieną Ds. \ blizginti; įblizginti; išblizginti; nublizginti; pablizginti; sublizginti; užblizginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pablizginti — pabli̇̀zginti vksm. Ir paprasti̇̀ bãtai gãli atródyti tvarki̇̀ngai – terei̇̃kia juõs pabli̇̀zginti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apviksuoti — ×apviksuoti tr. K viksuojant kiek apvalyti, pablizginti. | refl. tr. K. viksuoti; apviksuoti; įviksuoti; nuviksuoti; suviksuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blizginti — blìzginti, ina, ino 1. tr., intr. daryti, kad blizgėtų: Blìzgino ir nublìzgino, net par daug! Brs. Kareiviai (orkestras) eina, trūbus blizgindami Plng. Kad audžiau, kad blìzginau, jauna kad buvau Lnk. Vė[ja]s tošeles blizgina, ir y[ra] beržas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išblizginti — išblìzginti tr. 1. padaryti blizgantį: Pasipuošęs šventadieniškai išblizgintais batais J.Avyž. Pirma išvalo, ištepa, paskui išblizgina parketą rš. 2. padaryti puikiai atrodantį: Už kieno pinigus jis išblizgino sodybą? J.Avyž. ║ išpuošti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nublizginti — nublìzginti tr. 1. padaryti blizgantį, nužibinti: Kasdien glotniai nusiskutęs, nublizginti batai B.Sruog. Jis buvo su labai nublizginta riebalais liemene rš. | Prieš važiavimą gerai nublizginau (gerai nušėriau, kad plaukas blizga) arklį Btg. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspindinti — paspiñdinti tr., paspìndinti NdŽ kiek pašveisti, pablizginti. spindinti; apspindinti; atspindinti; įspindinti; nuspindinti; paspindinti; užspindinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavaškuoti — tr.; LL175 1. Dkš patrinti, patepti vašku: Pavaškuota yla daug geriau lenda Grš. Kur tik gauna bičių vaško, [siuvėjas] tuojau pavaškuoja LTR(Mrs). Reikia, kad tas siūlas nor kiek pavaškuotas but Krs. 2. patrinti, pablizginti grindų ar pan. tepalu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašveisti — pašveĩsti, čia (pàšveičia), pàšveitė 1. tr. N, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Paį kuo trinant pavalyti, pablizginti: Pašveĩsk peilius J. Biškį pàšveitė ir padėjo Sb. Tuos čeverykus dėk in ugnį, padegyk padegyk, pašveisk in žemės ir vėl degyk BsPIV64. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažibinti — pažìbinti KII26, K, NdŽ 1. intr., tr. Q596, R153, MŽ203, S.Dauk, N, Sml, Dbč, Pns, Btrm pašviesti, kad būtų šviesu: Pažìbink su žiburiu, su žvake J. Gal tau pažìbinti? DŽ1. Eikšę, pažìbysi ma[n] žiburį [tvarte] Vlkv. Pažìbino akysna ZtŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažvilginti — pažvìlginti tr. NdŽ kiek pablizginti, pašveisti: Aš tave, dukrele, aplankysiu ir žalias rūteles palaistysiu, aukso žiedelį pažvilgysiu LTR(Lzd). | refl. tr. NdŽ. žvilginti; įžvilginti; išžvilginti; nužvilginti; pažvilginti; sužvilginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”